Välkommen till STENHUSEN AB!

STENHUSEN AB grundades i början av 2000-talet.

Vi skapar långsiktiga, ömsesidigt uppskattade
hyresrelation genom att erbjuda:

- bra boende och kontor på bästa läge
- flexibel förvaltning och lyhördhet för
hyresgästernas behov
- kvalitetskrav på entreprenörer vi anlitar
- en pågående miljöanpassning
- medlem i Fastighetsägarföreningen