JÄMJÖ WÄRDSHUSI direkt anslutning till
Minimotellet och stationen
ligger Jämjö Wärdshus. Ett
komplett Wärdshus med "Dagens",
"Pizza & Kebab" och "à la carte"

För information och beställning
ring 0455-50020